Welkom op de vernieuwde website van Harmonie Prinses Juliana 
Het doel van onze vereniging is, het creëren van een plezierige en zinvolle vrijetijdsbesteding voor personen met muzikale interesse door middel van het bespelen van blaas- en slaginstrumenten.

Daarbij wordt er naar gestreefd op een zo hoog mogelijk niveau te musiceren/presteren, waarbij er een juiste balans dient te zijn tussen prestatie en gezelligheid en waarbij ieders kunnen gerespecteerd wordt.

Nieuws

Muziek is onze passie

Harmonie Prinses Juliana / Ontwerp en Realisatie Gevers Web-Projects