Opleiding

Bij Chr. Harmonie Prinses Juliana is er een mogelijkheid om te starten met het bespelen van een muziekinstrument die voorkomt in een harmonie orkest. Het hebben van een eigen opleiding binnen de vereniging is bedoeld om zo veel mogelijk muzikanten op te kunnen leiden voor ons eigen harmonie orkest en daarmee het ledenaantal voor het harmonieorkest te waarborgen. De leerlingen, die tevens lid zijn van de vereniging, krijgen dan les van bevoegde docenten.

Muziek maken is voor iedereen, vanaf ongeveer 7 jaar kan begonnen worden met muzieklessen via onze vereniging. Je bent nooit te oud om te leren en daarom zijn ook mensen van volwassen leeftijd van harte welkom voor de muzieklessen.

De keuze voor een instrument is vrij, mits dit in de mogelijkheden van leerling valt.

De leerling wordt op HaFaBra- niveau (Harmonie, Fanfare en Brassband) opgeleid en examen te doen voor minimaal diploma A en desgewenst voor B tot en met D of een vergelijkbaar niveau.

Na het behalen van het B diploma of het bereiken van een vergelijkbaar niveau vindt doorstroming plaats naar het harmonieorkest.

Voor meer informatie wat betreft opleiding en muzieklessen zie het informatieboekje.

Harmonie Prinses Juliana / Ontwerp en Realisatie Gevers Web-Projects