Harmonieorkest

Het harmonieorkest van onze vereniging bestaat uit hout- en koperblazers en slagwerk. Het huidige orkest telt ongeveer 25 leden en staat sinds oktober 2022 onder leiding van Emile Laarveld uit Groenlo. Het is een levendig orkest waar repeteren en werken aan de toekomst gecombineerd wordt met gezelligheid en ontspanning. Het repertoire is zeer afwisselend van lichtklassieke muziek tot pop- en filmmuziek.

Het doel van onze vereniging is het creëren van een plezierige en zinvolle vrijetijdsbesteding voor personen met muzikale interesse door middel van het bespelen van blaas- en slaginstrumenten. Daarbij wordt er naar gestreefd om een zo hoog mogelijk niveau te musiceren, waarbij er een juiste balans dient te zijn tussen prestatie en gezelligheid en waarbij ieder zijn kunnen gerespecteerd wordt.

De vereniging organiseert jaarlijks verschillende muzikale belevenissen met zoals ieder jaar een terugkomend voor- en najaarsconcert, en het Plataanconcert in het centrum van Zelhem. Ook wordt medewerking verleend aan kerkdiensten en verschillende activiteiten in en rondom Zelhem, zoals bijvoorbeeld tijdens de optocht van de Zelhemse Septemberfeesten. Ook vinden er acties plaats gedurende het jaar, waarvan onze Slaatjesactie een bekende actie is in het dorp om de verenigingskas gezond te houden.

Als vereniging zijn we aangesloten bij de KNMO, de landelijke belangenorganisatie voor instrumentale amateurmuziek. De repetitieavond van de harmonie is de maandagavond van 19.45 uur tot 22.00 uur. De repetitie vind plaats in de grote zaal van cultureel centrum ‘De Brink’, Stationsplein 8-12 in Zelhem.

“Het maken van muziek is een geweldige hobby die vooral in orkestverband uitdagend, maar ook super gezellig is.”

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust een keer kijken en luisteren tijdens een repetitie of neem contact via info@prinsesjuliana.nl. Ook is er nog meer informatie te vinden in het informatieboekje.

Harmonie Prinses Juliana / Ontwerp en Realisatie Gevers Web-Projects