Christelijke Harmonie Prinses Juliana kent een eigen opleiding welke bedoeld is om de aanwas en het op peil houden van het ledenaantal voor het harmonieorkest te waarborgen.
De leerlingen, die tevens lid zijn van de vereniging, krijgen les van bevoegde docenten.
Vanaf ongeveer 7 jaar kan begonnen worden met muzieklessen, en natuurlijk zijn ouderen die niet meer tot de jeugd gerekend worden, 18 jaar en ouder, ook van harte welkom.

Muziek maken kan iedereen en is absoluut niet leeftijd gebonden.
De keuze voor een instrument is alleen afhankelijk van de muzikale kennis en mogelijkheden van de leerling.
De leerling wordt op HaFaBra- niveau opgeleid tot minimaal diploma A en daarna diploma B of een vergelijkbaar niveau.
Na het behalen van het B diploma of het bereiken van een vergelijkbaar niveau vindt doorstroming plaats naar het harmonieorkest.

Voor meer informatie wat betreft opleiding en muzieklessen zie het informatieboekje.

Klik hier voor het informatieboekje.