Aanmeldingsformulier donateur
via automatische incasso te innen.

U bent al donateur vanaf € 15,=
Dit bedrag geeft voor 2 personen toegang aan een voorjaars- of najaarsconcert.
Bank.nr.
Verklaart hierbij akkoord te gaan met afschrijving van het donateursbedrag van rekening:
Vul svp het aanmeldingsformulier in. (*) Is verplicht
Wordt donateur per
Om 1x per jaar, ingaande
het donateurs bedrag
Verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan;
Chr. Harmonie Prinses Juliana Zelhem.
Click for new image
Akkoord
Vul bovenstaande code in
ter voorkoming van spammail
Onder getekende, de heer / mevrouw,