Dit jaar zal Harmonie Prinses Juliana haar medewerking verlenen voor de begeleiding van kerstmuziek tijdens de kerstnachtdienst in de Catharina kerk te Doetinchem.
Aanvang 22.00 uur