Over ons

Al in 1892 bestond er een muziekvereniging, opgericht door de toenmalige jongelingsvereniging. Deze bleef echter niet bestaan.In 1909 voelde geen muziek toch als een gemis en zo werd er op 18 februari 1909 toch weer een muziekvereniging opgericht, toen nog zonder naam.
Na de geboorte van Prinses Juliana op 30 april 1909 werd besloten deze naam aan de Christelijke Muziekvereniging te geven.
In de zeventiger jaren, kwam men tot de ontdekking dat hiervoor eigenlijk toestemming had moeten worden gevraagd. Koningin Juliana verleende in 1972 alsnog toestemming de naam “Christelijke Harmonie Prinses Juliana Zelhem” te gebruiken en sindsdien gaan we legaal onder deze naam door het leven.Oorspronkelijk was de vereniging een fanfare, maar in 1919 werd besloten over te gaan op een harmoniebezetting.
Dit is nu nog steeds het geval.
Tevens werd er in 1961 een Tamboerkorps opgericht, het Tamboerkorps had een eigen bestuur en functioneerde dan ook geheel autonoom.
In 1973 werd het korps omgevormd tot een Tamboer en Lira- korps. Tijdens harmonieconcerten werd er door het Tamboer en Lira- korps mee gemusiceerd, en het korps versterkte de harmonie tijdens optochten. Ook organiseerde het korps zelfstandig evenementen en deed het mee aan concoursen en festivals in de wijde omgeving. Door de afname van tamboers en lira’s werd het korps in 2004 omgevormd tot een Drumfanfare. Helaas moest deze Drumfanfare vanwege vergrijzing en het steeds kleiner worden van de bezetting in 2007 stoppen.

Op dit moment bestaat de muziekorganisatie “Christelijke Harmonie Prinses Juliana Zelhem” uit een harmonieorkest, een (voor)- opleidingsorkest met de naam “Voorslag” en een opleidingsorkest met de naam “OPmaat”.

In de loop van de jaren kende het harmonieorkest meerdere dirigenten maar twee springen eruit door de lange duur van hun dirigentschap.
Dat zijn de in de Achterhoek alom en bij vele verenigingen bekende Derk Jan Kappert en Karel Wolters.
Laatstgenoemde droeg in januari 2004 de dirigeerstok over aan Patrick Dieperink uit Gorssel.
Die werd op zijn beurt in 2007 opgevolgd door Sander Waamelink uit Velp.

De vereniging kende vele ups en downs.
Zo zijn er het Nederlands kampioenschap in de middenklasse, het bezoek aan Weißwasser, de vele optredens, de gezamenlijke acties, vraag in Zelhem maar eens naar de slaatjes van de harmonie, het sponsorblazen dat 2 keer werd georganiseerd en waarbij er 24 uur lang muziek klonk in Cultureel Centrum “De Brink”.

De vereniging heeft als doelstelling:
Gezamenlijk en met veel plezier muziek maken op een behoorlijk niveau, met aandacht voor de sociale contacten en het culturele leven in de eigen woonplaats.

Veel over de historie van Harmonie Prinses Juliana is te vinden in het zorgvuldig door de heer Gert Klein Wentink bijgehouden archief.
Hij kan u dan ook veel verhalen vertellen en veel foto’s laten zien.

Het huidige harmonieorkest telt 35 leden en kan daarnaast steeds een beroep blijven doen op oud- muziekanten en vrienden die wegens verhuizing of tijdgebrek niet meer elke week op de repetitie kunnen komen, maar wel willen blijven meewerken aan de concerten.

De concertprogramma’s omvatten verschillende muziekstijlen zodat er voor jong en oud wat te genieten valt. Kom daarom gewoon eens luisteren tijdens de repetitieavond of tijdens een optreden.

Harmonie Prinses Juliana / Ontwerp en Realisatie Gevers Web-Projects
Ashampoo_Snap_vrijdag 12 april 2024_12h36m39s_013_